Blender – jak zapewne wiecie – jest doskonałym kombajnem do renderowania scen w 3D. Dzięki temu oprogramowaniu powstało jednak także kilka produkcji filmowych. Sam program wyposażony został w możliwość renderowania animacji do kilku wybranych formatów plików, m.in. – AVI (RAW oraz JPEG), MPEG4 oraz FLV.

 

Klatki w Blenderze

Blender tworzenie animacji opera o klatki. Na podstawie położenia obiektów, ich właściwości tworzona jest animacja, którą widzimy na ekranie. Nie musimy oczywiście tworzyć animacji klatka po klatce – program umożliwia nam projektowanie ruchu na kilkunastu-kilkuset klatkach na raz. W jaki sposób jest to robione? Blender automatycznie modyfikuje położenie oraz właściwości obiektów poprzez wyliczanie różnic pomiędzy ostatnią i obecnie dodaną klatką „kluczową”. Jako klatkę kluczową mam na myśli klatkę, w której blokujemy lokalizację, rotację i rozmiar obiektu (w odróżnieniu od klatki kluczowej w procesie kompresji wideo).

 

Animacja sceny

Do wykonania podstawowej animacji potrzebujemy kamery oraz co najmniej jednego obiektu znajdujących się na scenie Blendera. Aby zmienić klatkę, na której się obecnie znajdujemy, wykorzystujemy klawisze funkcyjne strzałek (kursor tekstowy w prawo, kursor tekstowy w lewo) w kolejności wcześniejsza klatka – w lewo, późniejsza klatka – w prawo.

Ustawmy więc naszą scenę na klatce 0. Jest to pierwsza klatka naszej animacji.

Zaznaczamy nasz obiekt i wciskamy przycisk „I”. W menu kontekstowym, które pojawi się pod kursorem wybieramy „LocRotScale”. Oznacza to, że wybrany obiekt – w moim przypadku sześcian, w klatce 0 będzie miał swoją klatkę kluczową, na której blokujemy obecną lokalizację, obrót oraz wielkość obiektu.

blender animacja 3d rendering renderowanie animowanie obiekt przestrzeń locrotscale keyframe klatka kluczowa

Następnie korzystając z klawiszy przenoszenia kursora (strzałka w prawo) przenosimy się do klatki nr. 20. Możemy do tego celu wykorzystać także pole wyświetlania obecnej klatki, które wyposażone zostało w strzałki modyfikujące wartość obecnej klatki.

blender animacja 3d rendering renderowanie animowanie obiekt przestrzeń locrotscale keyframe klatka kluczowa

Bądź przesunąć zieloną linię sygnalizującą obecnie wybraną klatkę na wykresie powyżej.

Pracując na 20-tej klatce zmieniamy położenie obiektu, obracamy lub skalujemy obiekt wg. własnych potrzeb. Pamiętamy jednak, aby nie zmieniać w tym procesie klatki na kolejną, ponieważ usunie to nasze wszelkie modyfikacje dla obiektu i ustawi jego parametry wg. ostatnio zapisanej klatki kluczowej.

blender animacja 3d rendering renderowanie animowanie obiekt przestrzeń locrotscale keyframe klatka kluczowa

Jak widzicie, zmieniłem wielkość obiektu oraz go obróciłem wokół osi Z. Następnie zatwierdzacie zmiany w obiekcie ponownie wciskając przycisk „i” oraz z menu kontekstowego „LocRotScale”. Blender ponownie utworzy w tym miejscu klatkę kluczową, jednak zablokuje w niej nowe parametry obiektu.

Po zakończeniu tej czynności przejdźcie do klatki nr. 40 i znów zmodyfikujcie obiekt.

blender animacja 3d rendering renderowanie animowanie obiekt przestrzeń locrotscale keyframe klatka kluczowa

Zmianę parametrów ponownie zatwierdzacie tworząc klatkę kluczową dla Waszego obiektu za pomocą przycisku „i” a następnie wybierając „LocRotScale”.

Spróbujcie teraz wcisnąć przycisk strzałki w lewo. Na Waszych oczach powinna pojawić się animacja – odtwarzana oczywiście do tyłu, gdyż liczba klatek się zmniejsza. Gratuluję, właśnie animowaliście jeden z obiektów.

 

Animacja kolejnych obiektów

Scena złożona z jednego obiektu nie jest przecież żadną spektakularną animacją, prawda? Wróćcie więc do klatki nr. 0 korzystając czy to z klawiszy strzałek na klawiaturze, czy z pola wyboru obecnej klatki.

Możecie stworzyć w tym miejscu nowy obiekt lub wykorzystać np. kamerę, jak zrobiłem to ja. Tak! Animować możecie także kamerę nadając jej ruch, przybliżając lub oddalając od obiektów a także obracając wokół osi X, Y oraz Z.

Na początek nie zapomnijcie w klatce 0 utworzyć pierwszej klatki kluczowej dla kamery – ponieważ będzie to jej wyjściowa pozycja w animacji („i” > „LocRotScale”). Pamiętajcie, że obiekt kamery musi być zaznaczony (Prawy Przycisk Myszy gdy kursor znajduje się nad obiektem kamery).

blender animacja 3d rendering renderowanie animowanie obiekt przestrzeń locrotscale keyframe klatka kluczowa

Jak widzicie, zaznaczyłem kamerę i utworzyłem jej klatkę kluczową (nazwy obiektu na wszystkich panelach zostały pokolorowane z białego na pomarańczowo).

Przejdźcie teraz do klatki nr. 20 i przenieście swój obiekt w nowe miejsce. Zmianę zatwierdźcie tworząc klatkę kluczową („i” > „LocRotScale”).

blender animacja 3d rendering renderowanie animowanie obiekt przestrzeń locrotscale keyframe klatka kluczowa

Znów przechodzimy o 20 klatek do przodu przeskakując do klatki nr. 40. W będąc w tej klatce przenosimy ponownie kamerę na nową pozycję i obracamy ją nieznacznie, by spoglądała na wcześniejszy, animowany obiekt. Zmianę zatwierdzamy tworząc klatkę kluczową („i” > „LocRotScale”).

blender animacja 3d rendering renderowanie animowanie obiekt przestrzeń locrotscale keyframe klatka kluczowa

Jak widzicie animowanie obiektu w blenderze odbywa się poprzez tworzenie klatek kluczowych dla modyfikowanych w czasie obiektów. W ten sposób nie musimy przygotowywać animacji klatka po klatce a sam blender zajmuje się tworzeniem ruchu w klatkach pomiędzy dwoma klatkami kluczowymi.

 

Renderowanie animacji

Renderowanie animacji jest niestety procesem bardziej pracochłonnym i czasochłonnym niż renderowanie pojedynczego obrazka. Powodem takiego stanu rzeczy jest oczywiście konieczność wyrenderowania każdej klatki osobno i dodanie jej do pliku filmu wyjściowego.

Aby wyrenderować animację musimy skorzystać z panelu po prawej stronie ekranu, tego z ikoną aparatu.

blender animacja 3d rendering renderowanie animowanie obiekt przestrzeń locrotscale keyframe klatka kluczowa

 

Widzicie przed sobą standardowe okienko ustawień silnika renderingu. Do dyspozycji mamy trzy przyciski – „Render”, „Animation” oraz „Play”. Zanim jednak wykorzystamy którykolwiek z nich musimy ustalić podstawowe parametry dotyczące renderowania filmu.

Na początek rozmiar – w polu „Dimensions” ustawicie interesującą Was szerokość i wysokość renderowanego obrazu. Procent pod rozmiarami ustawcie z 50% na 100% aby wyrenderować całą scenę. Jeśli nie wiecie, jaki obraz jest najlepszy, wykorzystajcie przygotowane profile HD – w moim przypadku „HDTV 720p”. Pamiętajcie, że wielkość obrazka wpływa liniowo na czas renderingu każdej z klatek.

Za pomocą pól „start frame” oraz „end frame” ustalacie początek i koniec animacji. Jeśli nie chcecie rozpoczynać animacji od klatki 0, zmieńcie ustawienia w polu „start frame”. Koniec animacji przestawcie na 40, ponieważ na tylu klatkach bazuje nasza tutorialowa animacja.

Aspect ratio możecie ustawić na 1:1 aby nie zniekształcić obrazu z kamery.

Ponieważ renderujemy film, musimy określić plik, w którym zostaną zapisane wszystkie klatki oraz format pliku do którego je eksportujemy.

blender animacja 3d rendering renderowanie animowanie obiekt przestrzeń locrotscale keyframe klatka kluczowa

Do tego celu służy nam panel „Output” znajdujący się prawie na samym dole pod panelem „Dimensions” w ustawieniach silnika renderingu. W tym miejscu ustawcie kilka opcji – na początek folder docelowy. Możecie za pomocą ikonki folderu i wyskakującego po jej naciśnięciu okna dialogowego wybrać folder pulpitu lub dowolny inny na Waszym dysku twardym. Wybierzcie odpowiedni dla Was folder.

Następnie poniżej w polu wyboru wybieracie format pliku „AVI Raw” – spowoduje to utworzenie DUŻEGO! pliku złożonego z nieskopresowanych klatek, wyrenderowanych przez Blender. Jest to dobry format plików do dalszej obróbki a jeśli z jakichś powodów zechcecie go skompresować kodekiem, możecie do tego celu użyć dowolnego programu po zakończeniu renderingu.

Na Gentoo wykorzystuję zawsze FFMPEG, ze względu na naprawdę banalną składnię w wierszu poleceń.

Na koniec kliknijcie przycisk „RGB” aby Wasza animacja została stworzona z kolorami.

W tym momencie rozpoczniemy animację. Wróćcie do panelu „Dimensions” i kliknijcie przycisk „Animation” w panelu powyżej. Rozpocznie się proces renderowania.

blender animacja 3d rendering renderowanie animowanie obiekt przestrzeń locrotscale keyframe klatka kluczowa

Renderowanie odbywać się będzie na ekranie. W przypadku naszego tutorialu 40 klatek powinno być wydenrerowane dość szybko. Po zakończeniu tego procesu w katalogu, który wybraliście jako docelowy znajdziecie plik filmu z rozszerzeniem AVI. Możecie go dalej obrobić w programie do edycji wideo i np. dodać do niego dźwięk lub skompresować do np. formatu MP4 kodekiem H.264, który osobiście polecam.

 

To by było na tyle, jeśli chodzi o tutorial animowania obiektów w Blenderze. Pamiętajcie, że możecie animować wszystkie obiekty jak kamery, sześciany, kule UV, plainy, rury itd. Animacja działa także dla oświetlenia dając często świetne efekty w dłuższych filmach.

Zachęcam Was do eksperymentów oraz komentarzy poniżej :).

 

Pozdrawiam, M.M.