Kolejny”Inkscape poradnik” chciałbym rozpocząć od tworzenia prostych figur geometrycznych, modyfikacji ich konturów oraz wypełnienia.

Ponieważ najlepiej jest poznawać różnego rodzaju oprogramowanie na własnej skórze, zachęcam Was do śledzenia tutorialu wraz z własną kopią programu. Możecie ją pobrać za darmo tutaj: http://inkscape.org/en/download/

Tutorial Video

Inkscape poradnik cz. 2 znajdziecie oczywiście na YouTube, czyli tutaj:

Podstawowe narzędzia edycji

inkscape poradnik Wskaźnik [F1]

Idealny:

 • Zmniejszanie obiektu
 • Obracanie obiektu
 • Skalowanie z zachowaniem proporcji (z klawiszem CTRL)
 • Zmniejszanie symetryczne (z klawiszem SHIFT)

inkscape poradnik Edytor węzłów* [F2]

* – węzłem możemy nazwać taki punkt styku, który umieszczony na płaszczyźnie stanowi początek lub koniec odcinka linii prostej, boku figury itp. Węzły stosuje się np. w definiowaniu figur geometrycznych, krzywych.
Idealny: Modyfikowanie kształtu figur geometrycznych oraz krzywych. Zachowanie proporcji

 • Modyfikowanie kształtu figur geometrycznych
 • Modyfikowanie kształtu krzywych
 • Modyfikacja ścieżki
 • Dodawanie nowego węzła do ścieżki
 • Usuwanie węzła ze ścieżki (uproszczenie)
 • Modyfikacja istniejących węzłów

inkscape poradnik Zoom* [F3]

* – funkcje Zoom zostały połączone na stałe z kółkiem myszy. Używając Inkscape nie masz potrzeby klikania ikonki ZOOM – możesz w tym celu używać kółka myszy z wciśniętym klawiszem CTRL.
Idealny:

 • Zbliżenie strony
 • Oddalenie strony

inkscape poradnik Próbnik koloru* [F7]

* – próbnik koloru służy do kolorowania różnych obiektów znajdujących się w obrębie tej samej strony identycznym kolorem. Zmianę koloru obiektu dokonujemy poprzez zaznaczenie, wybranie próbnika z paska narzędzi (lub klawisz F7) a następnie kliknięcie na innym, pokrytym kolorem obiekcie.
Idealny:

 • Ustalanie kolorów na obiektach niezgrupowanych
 • Ustalanie identycznych kolorów na wielu obiektach (zaznaczenie wielu obiektów z pomocą klawisza SHIFT)

Podstawowe figury geometryczne

inkscape poradnik Prostokąt i kwadrat [F4]

Idealny:

 • Tworzenie obiektów jak prostokąt i kwadrat (kwadrat jest rodzajem prostokąta)
 • Tworzenie zaokrąglonych prostokątów i kwadratów

inkscape poradnik Obiekt 3D [Shift+F4]

Idealny:

 • Tworzenie sześcianów i prostopadłościanów

inkscape poradnik Okrąg [F5]

Idealny:

 • Tworzenie okręgów (klawisz CTRL)
 • Tworzenie elips
 • Tworzenie łuków (elipsa rozcięta, okrąg rozcięty)

inkscape poradnik Gwiazda i wielokąt [*]

Idealny:

 • Tworzenie gwiazd
 • Tworzenie wielokątów

Proste, krzywe, odcinki

inkscape poradnik Spirala [F9]

Idealny:

 • Tworzenie spiral

inkscape poradnik Ołówek [F6]

Idealny:

 • Odręczne rysowanie np. za pomocą tabletu lub myszy. Nieregularna linia.

inkscape poradnik Pióro [SHIFT+F6]

Idealny:

 • Rysowanie krzywych Beziera.
 • Rysowanie Linii prostych.

inkscape poradnik Kaligrafia [CTRL+F6]

Idealny:

 • Rysowanie odręczne stalówką.
 • Rysowanie odręczne markerem.

Narzędzia tekstowe

inkscape poradnik Tekst [F8]

Idealny:

 • Tworzenie tekstu jako obiektu.
 • Tworzenie tekstu jako ścieżki (transformacja z obiektu).

Dodatkowe narzędzia edycyjne

inkscape poradnik Natryskiwanie obiektów [SHIFT+F3]

Idealny:

 • Nanoszenie identycznych obiektów z ostatnio zaznaczonym.

Gumka [SHIFT+E]

Idealny:

 • Usuwanie obiektów wg. wykonanej narzędziem ścieżki.

inkscape poradnik Wypełnienie [SHIFT+F7]

Idealny:

 • Wypełnienie obiektów kolorem.

inkscape poradnik Gradient [CTRL+F1]

Idealny:

 • Tworzenie gradientów w wypełnieniu.
 • Modyfikacja gradientu.

Jeśli nie śledziliście…

Jeśli nie śledziliście pierwszego odcinka tutorialu, zapraszam tutaj: Jaki program do grafiki wektorowej? Inkscape oczywiście!

Pozdrawiam,

M.M.