Jeżeli rozpoczynasz swoją przygodę ze skryptowaniem i nie miałaś/miałeś okazji poznać BASH oraz czytać poprzedniej części kursu, zapraszam Cię do lektury tutaj zanim przystąpisz do tej części kursu.

Aby skryptować za pomocą BASH powinnaś/powinieneś poznać kilka poleceń, które pomogą Ci w przetwarzaniu i osiągnięciu określonych jego wyników. W skład poniższych poleceń wchodzi zestaw narzędzi GNU, które dostępne są we wszystkich dystrybucjach Linuxowych oraz OSX i innych UNIX-ach.

Przydatne polecenia

Polecenie Kategoria Opis
cat Przetwarzanie tekstu Odczyt pliku lub strumienia.
cd Pliki i katalogi Zmiana katalogu na określony w ścieżce za poleceniem.
date Data i godzina Wyświetla i modyfikuje aktualną datę i godzinę systemową.
df Pliki i katalogi Wyświetlenie stanu przestrzeni dyskowej, inodów itd.
echo Przetwarzanie tekstu Wyświetlanie zmiennych, wypisywanie tekstu na ekran lub do bufora.
grep Przetwarzanie tekstu Wyszukiwanie wzorców w ciągach danych – plik i strumień.
ls Pliki i katalogi Wyświetlenie listy plików i katalogów w określonym katalogu nadrzędnym.
mkdir Pliki i katalogi Utworzenie katalogu lub drzewa katalogów.
ps Procesy Wyświetla listę uruchomionych procesów użytkownika lub wszystkich użytkowników.
pwd Pliki i katalogi Wyświetlenie ścieżki, w której obecnie znajduje się skrypt lub użytkownik.
sed Przetwarzanie tekstu Stream editor czyli edytor strumieni, pozwalający na modyfikacje wewnątrz plików i strumieni danych.
touch Pliki i katalogi Utworzenie nowego, pustego pliku oraz zmiana stempla czasu dostępu do pliku.
rm Pliki i katalogi Usunięcie pliku lub katalogu.
su Użytkownicy i uprawniena Zmiana uprawnień użytkownika (przelogowanie).

Jak już miałem okazję wspomnieć wcześniej, lista ta jest bardzo umowna, ponieważ możesz wykorzystać dowolną aplikację zainstalowaną w systemie operacyjnym. Oczywiście wskazane jest, by była ona zarządzana z wiersza poleceń bądź co najmniej zwracała status poprawnego wykonania (int 0).

Jest to oczywiście tylko wycinek wszystkich poleceń, które możecie wykorzystać w skryptach. Większą bazę manuali znajdziecie w dziale Linux Commands serwisu about.com oraz w podręczniku systemowym:

man polecenie

M.M.